Quy trình sử lý

Bọ chét là loài vật ký sinh sống bằng cách hút máu của các loài động vật máu nóng, bao gồm cả con người.

Tìm hiểu về loài rệp và các biện pháp diện trừ rệp Rệp là loài hút máu thường được tìm thấy trong các khác sạn ven đường, các ký túc xá hay nhà trọ các du khách vãng lai ở qua đêm. Rệp thường được tìm thấy trog các ngôi nhà được sử dụng để…