Thi công phòng mối cho công trình xây mới

Phòng chống mối cho công trình xây dựng là một trong những lĩnh vực thế mạnh của HNPC với kinh nghiệm thi công hàng trăm công trình trên khắp Việt Nam. Ngoài phương pháp sử dụng hóa chất truyền thống, HNPC đã chính thức được ủy quyền sử dụng công nghệ phòng chống mối bằng lưới thép Termimesh từ Tập đoàn TMA của Úc.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HNPC

Tiếp nhận thông tin
Kỹ thuật viên của HNPC đến khảo sát thực tế
Lập phương án và báo giá
Thực hiện hợp đồng
Nghiệm thu công việc hoàn thành
Lập sổ theo dõi bảo hành và kiểm tra định kỳ

 

Các loại hình tổ chức khác
Dịch vụ diệt mối
Dịch vụ kiểm soát côn trùng toàn diện
Dịch vụ diệt muỗi
Dịch vụ diệt gián
Dịch vụ diệt chuột
Dịch vụ diệt ruồi
Dịch vụ diệt kiến
Khử trùng diệt khuẩn