Muỗi anopheles Phân loại khoa học Giới (Kingdom): Animalia Ngành (Phylum): Arthropoda Lớp (Class): Insecta Bộ (Ordo): Diptera Phân bộ (Subordo): Nematocera Họ (Familia): Culicidae Muỗi là một nhóm sinh vật thuộc lớp côn trùng hợp thành họ Culicidae, bộ Hai cánh (Diptera). Chúng có một đôi cánh vảy, một đôi cánh cứng, thân mỏng,…

Sâu đục gỗ có thể là những loài vật gây hại thực sựSâu đục gỗ có thể là những loài vật gây hại thực sự Một số loài sâu đục gỗ có thể tấn công nhiều loại gỗ khác nhau như (1) sâu đục gỗ được tìm thấy trong các cây đang sống hoặc cây…

Mối, kiến, ong được xếp vào nhóm côn trùng “xã hội”. Khác với nhiều loại côn trùng đơn sinh, mỗi tổ mối là một ‘đơn vị sống” hoặc được coi là một “xã hội” riêng biệt. Trong mỗi tổ mối, tùy theo từng loài, có từ vài trăm con đến vài trục triệu con. Trên…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laborum, nobis molestiae adipisci incidunt aliquam!